Opslag procedure, elektroden, fluxen en lasdraden

Vocht is nog steeds een grote vijand voor lastoevoegmateriaal. De gebruikte mineralen die als slak het smeltbad moeten afschermen zijn zeer hygro-
scopisch en dit geldt zowel voor de toegepaste OP-poeders voor het onder poederdek lassen als ook voor de geperste bekleding bij de elektrode voor het hand lassen. Ook bij de "gevouwen" gevulde draden weet het vocht zijn weg gauw te vinden en is het in de regel een kwestie van enkele uren totdat het waterstof de algemene eis van 5ml/100gr lasmetaal overschreden heeft. De belangrijkste stappen die genomen kunnen worden om waterstof (scheuren) problemen te voorkomen zijn:

1)  Gebruik luchtdicht verpakte beklede elektroden
2)  Gebruik naadloos gevulde draden voor het Mig/Mag proces
3)  Herdroog OP poeders altijd direct voor gebruik